23.01.2010

mao

Photobucket
noch 18 Tage :D

Gokusai asuwa hini nareru
Dansai subete tachikire
You say (banzai)
Suuhaino koe
Bakusai

"I'm a faithful..."
"We're faithful..."
LOOK CLOSELY AT MY DIE

SEE YOU.

"I'm a faithful..."
"We're faithful..."
IN FACT ANYONE HATES IT.

Sakenda kokoroniwa chiri yuku unmeiwo shiri
Akaku somaru ameni namidawa tokete iku

Gokusai akaki soranohi
Orewa akaki hini narusa
Ban Zei
Kikoeruka konokoega
Omaewa ikite
Ikiro

Rainen anobashode aouka...

Garekini tokete iku asuga hora naiteiru
Tadareta konokosae mamorenai sukuenai
Saigono kotobasae kieyuku unmeito chiri
"Yasurakani nemure" to inoruwa ano sorano shita
Imamo hora dokokade...

Photobucket

Photobucket

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen